Links

Danske adoptionsorganisation:
DIA er Danmarks eneste adoptionsformidlingsorganisation med kontor i Birkerød og i Århus.

Danske foreninger:
Adoption og Samfund - Dansk interesseorganisation.
Alt om adoption - Dansk portal om adoption.
Hepatitisforeningen - Rådiver, støtter og vejleder om hepatitis.

Lovgivning om adoption:
Adoptionnævnet - Behandler klager i adoptionssager.
Familiestyrelsen - Familieret, værgemål, fonde og fri proces (tidl. Civilretsdirektoratet).
Folketinget - Informerer bl.a. om lovforslag på adoptionsområdet.

Udenlandske links:
Father Ray Foundation
Adoptions - International hjemmeside omkring adoption.
Adoption.about.com - Meget stor Canadisk hjemmeside om adoption generelt.
Adoption.org - Hjemmeside om amerikans og international adoption med chat rooms.
EurAdopt - En europæisk sammenslutning af ca. 25 adoptionsformidlende organisationer.

Ambassader:
Den Thailandske ambassade i Danmark
Den Danske ambassade i Thailand

Børnehjem:
Pattaya Orphanage

Sidst opdateret: d. 01. oktober 2016